קסמה של צפת טמון ביופיה הגנוז. רב בה הנסתר על הגלוי. פנים רבות של נוי וחן, של רוח ונשמה, מתגלים לבאים בשעריה, ואולי לכל אחד מתגלה פן מיוחד בשבילו.

במרוצת אלפי שנים נמשכו לצפת ולכחה הרוחני נוסעים, מלומדים, רבנים, מקובלים והוגי סודות. שמותם של אחדים נודעו להמון העולם. חורשות הסביבה, סימטאות העיר העתיקה עודן משמרות זכרון תפילותיהם והליכותיהם של האר”י הקדוש, רבי שלמה אלקבץ ורבי יוסף קרו וחבריהם. עד עצם היום הזה נמשכים מבקרים אל בתי הכנסת העתיקים, אל שיעורי התורה ואל זהרה השמח של שבת ויום טוב בצפת העתיקה.

אותה רוחניות מושכת לצפת גם אמנים. כיום פזורות בכל העיר סדנות ציור, כיור ופיסול. יש בעיר נופחי זכוכית ברוכי כשרון, אורגים וצורפים שוקדים על אמנותם בסמטאות, ותמיד יימצאו מוכנים לשוחח על אודותיה.

אכן, הבריות כאן לוקחות להם את הזמן לשוחח ולשתף זולתם בהליכות רוחם. במקום להתרוצץ הם מתהלכים. והם מחייכים. דומה כאילו הזמן זורם כאן לאט יותר. אולי זה בגלל אויר ההרים הצח, הכחול העמוק של השמים והנופים עוצרי הנשימה לכל העברים.

בואו לבקר ולגלות את הרז האישי שלכם הממתין לכם פה!